ទិញឡាន កក់លុយជាង២៤មុឺនដុល្លារ ដល់ថ្ងៃទៅយកអត់មានឡានឲ្យ ស៊ីដាច់លុយកក់បាត់

បុរសស្ត្រី២នាក់បងប្អូនបង្កើតត្រូវបា​ននារីម្នាក់ចេញមុខបកអាក្រាតថាបានរួមគំនិតគ្នាបោកប្រាស់លុយរបស់គាត់រាប់មុឺនដុល្លារ ខណៈដែលគាត់បានយកលុយទៅកក់ថ្លៃរថយន្ត ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃកំណត់បែរជាមិនមានរថយន្តនិងមិនឲ្យលុយកក់មកវិញទេ ទោះជាគាត់បានទុកពេលឲ្យចេញមុខមកនិយាយគ្នា ក៏ជនទាំង២នេះប្រឹងគេចវេះ ទើបចុងក្រោយគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន និងបានបង្ហោះសារលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជនទាំង២នាក់ដែលត្រូវគេចោទបោកប្រាស់នេះ ទី១. មានឈ្មោះកេត កត្តញូតា និងទី២. មានឈ្មោះកេត គន្ធាបុផ្ផា។ ចំណែកស្ត្រីដែលអះអាងថាចាញ់បោកគេនេះ មានឈ្មោះអ៊ាន សៀវមុី។ បើតាមសំណេរដែលអ្នកស្រីអ៊ាន សៀវមុី បានឲ្យដឹងថា “ជំរាបសួរ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ..! សូមប្រុងប្រយត័្នចំពោះ ជនទាំងពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតនេះផងពីរនាក់នេះបានរួមគំនិតគ្នាបោកប្រាស់ប្រាក់ថ្លៃកក់រថយន្ត ម៉ាក Rolls Royce 2019 ចំនួន២៥២០០០$”។អ្នកស្រីអ៊ាន សៀវមុី បានបន្តថា ដោយទុកចិត្តជឿជាក់លើមនុស្សរាប់អានគ្នានាំទៅទិញរថយន្តពីជនឆរបោកឈ្មោះ កេត កត្តញូតា និងបងស្រីវា ឈ្មោះកេត គន្ធាបុផ្ផា ជាមេធាវីទៀត បានបោះត្រាធានាដឹងលឺកិច្ចសន្យាខាងលើនេះ…. តែដល់ថ្ងៃកំណត់ រថយន្តក៏មិនមាន សុំប្រាក់កក់វិញក៏មិនមាន ហើយខាងខ្ញុំទុកឱកាសអោយច្រើនដងហើយ រយលានសន្យា មកដល់ពេលនេះគឺជិតប្រាំខែហើយ។ ឥលូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមប្រមាញ់ …”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុងក្រោយ អ្នកស្រីអ៊ាន សៀវមុី បានបន្ថែមថា “សូមបងប្អូនជួយស៊ែរបន្តផង ដើម្បីកុំអោយជនឆរបោកទាំងពីរនាក់នេះមកដើរបោកប្រាស់គេបន្តទៀត សូមអរគុណ”។អ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់អាចទាក់ទងលោកកេត កត្តញូតា និងអ្នកស្រីកេត គន្ធាបុផ្ផា ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់នារីខាងលើបាននៅឡើយ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងរង់ចាំការបកស្រាយជានិច្ច ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

កូនស្រីលោកថៃ នរៈសត្យា ថាពេជ្រ សូលីកា កំពុងទទួលថ្មបាក់ បើបុរសនោះល្អ នាងចាប់ទុកហើយ

ពេជ្រ សូលីកា បានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសជាមួយអាណិកជនខ្មែរមកពីអូស្ត្រាលី លោកគឹម ហាន ដែលជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បរទេស ធ្វើឱ្យប្រុសៗទាំងឡាយដែលលង់សម្រស់ស្រីស្អាតនេះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែទីបំផុត សូលីកា សម្រេចចិត្តប្រគល់បេះដូងរបស់នាងទៅឱ្យប្រុសក្រៅស្រុក ដោយមើលរំលងប្រុសៗក្នុងស្រុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលសូលីកា កំពុងតែសប្បាយរីករាយក្អាកក្អាយជាមួយសង្សារថ្មីនោះ ស្រាប់តែអ្នកមេម៉ាយកូន១ ស្រីស្អាតថៃ នារីសុជាតា ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថៃ នរៈសត្យា និងលោកស្រីងិន ម៉ារីយ៉ា នោះ បានចេញវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង Instagram ដោយនិយាយដៀមដាមចំពោះនារីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងដ៏ជិតដិតបំផុតដែលបានរាប់អានគ្នាជាង១០ឆ្នាំទៅហើយ តែចុងក្រោយពេលដែលដឹងរឿងនាងគ្រប់យ៉ាងបែរជាមកយកសង្សារចាស់របស់នាងទៅវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្វីត្បិតតែនារីសុជាតា មិនបានបញ្ជាក់ថា តារាណាដែលត្រងសង្សារនាងនោះជាអ្នកណា និងមានឈ្មោះអីក៏ដោយ ប៉ុន្តែតាមរយៈការអះអាងរបស់នាងត្រូវបានគេគ្រប់គ្នាដឹងថា អ្នកចម្រៀងដែលយកសង្សារនាងនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីពេជ្រ សូលីកា នោះទេ ព្រោះតែសុជាតា បានរៀបរាប់តាំងពីតារាចម្រៀងរូបនោះធ្លាប់ទៅថតខារ៉ាអូខេនៅផ្ទះនាង ហើយមានប្លង់មួយគេងនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាង ដោយថតទៅជាប់រូបថតរបស់នាងទៀតផង ដែលប្លង់ទាំងអស់នេះគេធ្លាប់ឃើញសូលីកា ថត ចម្រៀងនៅផលិតកម្ម M ជាមួយ នីកូ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណា អ្នកនាងសុជាតា ថា មិនបានស្តាយស្រណោះដែលអតីតគូស្នេហ៍ធ្លាក់ទៅដៃស្រីផ្សេងនោះទេ ព្រោះតែនាងចាត់ទុកថា បើបុរសនោះល្អគ្រប់យ៉ាង គឺនាងចាប់ទុកមិនបណ្តោយឱ្យទៅស្រីណាផ្សេងឡើយ។ នាងថា ពេលនេះនារីដែលយកសង្សារចាស់នាងនោះកំពុងតែរងថ្មបាក់ហើយ នាងរួចកម្មហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកយកព័ត៌មានយើងព្យាយាមទាក់ទងតាមឆាតហ្វេសប៊ុកទៅនាងថៃ នារីសុជាតា ដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែម ប៉ុន្តែនាងមិនឆ្លើយតបឡើយ បើទោះជាសុជាតា បានព្រមានអ្នកកាសែតថា មុននឹងផ្សាយត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីនាងជាមុន បើមិនអ៊ីចឹងទេអាចប្រឈមរឿងជាមួយនាង។ ដោយឡែក ពេជ្រ សូលីកា ទូរស័ព្ទតេមិនចូលឡើយ។យ៉ាងណា ពេជ្រ សូលីកា និងគូដណ្តឹង នៅតែស្ងប់ស្ងាត់មិនឆ្លើយតបទៅថៃ នារីសុជាតា ឡើយ បើទោះជាមានក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឱ្យនាងចេញមុខតទល់រឿងស្នេហ៍ត្រីកោណដ៏រសើបនេះក្តី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថា សូលីកា មានរូបសម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរ ទៅយកសង្សាររបស់មិត្តភក្តិធ្វើអី? អ្នកខ្លះទៀតថា រឿងនោះចប់អស់ទៅហើយ ទាំងសុជាតា និងសូលីកា មានថ្មីដូចគ្នាអ៊ីចឹងមិនគួរ សុជាតា រំលឹករឿងចាស់បែបនេះទេ។ដោយឡែក តារាដែលស្និទ្ធសូលីកា បានបញ្ចោញយោបល់ថា បើសិនជារឿងនេះមិនស្ងប់ទេចំណងស្នេហាសូលីកា និងគូស្នេហ៍ថ្មីអាចប្រឈមការប្រែប្រួលជាមិនខាន…

អានបន្ត

ប្តីដឹងខុសហើយ សុំត្រូវគ្នាវិញ ប្រពន្ធមិនព្រម ប្តីទាញកាំបិតកាប់ប្រពន្ធរបួសធ្ងន់

ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ អតីតប្តីខឹ​ងសុំត្រូវរ៉ូវគ្នាវិ​​​​​​​​​​​​ញមិនព្រម បែរជាផ្ទុះកំ​​​​​​​​​​ហឹង​​​​​​​​​​​​​​​កាប់ប្រពន្ធ២កាំ​​​​​​​​​បិត​​​​​នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានកើតមាន​​​​​​​​​​​​​​​ការភ្ញាក់ផ្អើលឡើង កាល​​​​​​​​​​ពីវេលាម៉ោ​​​​​​​​​ង១២រំល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងអធ្រាត្រ ឈានចូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លថ្ងៃទី១០ ខែមក​​​​​​​​​​​​រា ឆ្នាំ២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១៩ នៅចំណុចភូមិច្រកឃ្លៃ ឃុំទូក​​​​​​​​មាសខាងលិ​​​​​​​​​​​​​​​​​ច ស្រុកបន្ទាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មាស។ ជនដៃដល់ជាប្តី មាន​​​​​​​​​​ឈ្មោះស៊ង ​​​​​​​​​​​​​នៅ អាយុ៤៩ឆ្នាំ មុខ​​​​​​​​​​​របរមិនពិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តប្រាកដ មានលំ​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងភូមិ​​​​​​​​​​ឃុំកើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុខាងលើ។ ចំណែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ត្រីរងគ្រោះ ជាប្រពន្ធមា​​​​​​​​​​​​​នឈ្មោះរស់​​​​​​​​​​​​​​​​​ គុន្ធី អាយុ​​​​​​​​​​​​​​​​​៤១ឆ្នាំ រងរបួ​​​​​​​​​​​សចំនួន២​​​​​​​​​​​​​​​​​កាំបិត (ក្បាល​​​​​​​​​​​​១កាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បិត និងសៀតផ្កា១​​​​​​​​​​កាំបិត) មានលំ​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងផ្ទះកើត​​​​​​​​​ហេតុ​​​​​ខាងលើ។ ប្រភពពីសា​ច់ញាតិស្ត្រីរងគ្រោះ បានប្រាប់​​​​​​​​​​​​​​ថា ជនសង្ស័យនិង​​​​​​​​​​​​​​ជនរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងគ្រោះ បា​​​​​​​​​នលែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​លះគ្នា បន្ទាប់ពី​​​​​​​​​​​​​​​​បង្កតើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានកូនប្រុស២នាក់ ហើយចេះ​​​​​​​​​​តែមិន​​​​​​​​​​​​​​ចុះសម្រុងគ្នា ខា​​​​​​​​​​​ងប្តីហាក់មិ​​​​​​​​​​នដាច់អា​​​​​​​​​​​​​​ល័យពីប្រពន្ធកូ​​​​​​​​​​​​ន ទើបចេះ​​​​​​​​​​​តែតាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មកអង្វរលួងលោមសុំប្រពន្ធរួមរស់​​​​​​​​​​ជុំគ្នាវិញដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែស្ត្រីរងគ្រោះជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធប្រកែកមិន​​​​​​​​​​​​​ព្រមទទួល​​​​​​​​​​​យកប្តីនេះ​​​​​​​​​​វិញដា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច់ខាត ជាហេតុធ្វើឱ្យបុរស​​​​​​​​​​​​​​​ជាប្តីខឹងសម្បា ចង​​​​​​​​​ជាគំ​​​​​​​​​​​​​​​​​នុំ ទុកក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​ចិត្តរហូត​​​​​​​​​​មក​​​​។ ស្រាប់តែម​កដល់វេលា​ម៉ោងកើ​​​​​​​​​តហេតុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងលើ បុរ​​​​​​​​​​​​​សជាប្តីក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លបឡើងផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះ ​​​​​​​​​​ជាអ​​​​​​​​​​​​​​​​តីតប្រពន្ធ និងចូ​​​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមបង្អួច រួចក៏ប្រើកាំបិ​​​​​​​​​​​​​​តផ្គាក់ កា​​​​​​​​​​ប់ប្រហារទៅ​​​​​​​​​​​លើប្រពន្ធដែល​​​​​​​​​កំពុងដេ​​​​​​​​​កលង់ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ បណ្តាល​​​​​​​​​​​​​​​​​ឱ្យរងរបួស​​​​​ធ្ងន់តែម្តង។ ក្រោយពេល​កើតហេតុ ជនដៃ​​​​​​​ដល់ជាប្តី បានរត់គេ​​​​​​​​​​​​​​​ចខ្លួនបាត់ស្រមោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល ដោយឡែកស្ត្រីរង​​​​​​​​​​​គ្រោះត្រូវបានសា​​​​​​​​​​ច់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញាតិ ទាក់ទងសុំអន្តរាគមន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីសមត្ថកិច្ច ចុះមកដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​កន្លែងកើតហេតុ​​​​​​​​​​​ និងជួយហៅ​​រថយន្តសង្គ្រោះមក​ដឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ជូនស្ត្រីរងគ្រោះ ទៅកាន់​​​​​​​​​​​​មន្ទីរពេទ្យ​​​​​​​​​ខេត្តតា​​​​​​​​​​​​កែវ ដើម្បីស​​​​​​​​​​​​​​​​​ង្គ្រោះជីវិត។ ជុំវិញករណីអំ​​​​​​​​​​​ពើហិង្សាដោយចេ​​​​​​​​​​​​​​តនា​​​​​​​ខាងលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ សមត្ថកិច្ចកំពុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើការស្រាវជ្រាវ តាមប្រមាញ់ចាប់ខ្លួនជ​ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃដល់ជាអតីត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្តីស្ត្រីរងគ្រោះ ដើម្បីនាំ​​​​​​​​​យកមកផ្តន្ទាទោ​​​​​​សតា​មច្បាប់៕

អានបន្ត

ធី សុវណ្ណថា សរសើរលោកសម រង្ស៊ី ថាជាមនុស្សមិនធម្មតា និយាយកុហក់ច្រើនដង នៅតែមានអ្នកជឿ

ពិតជាគួរអោ​យភ្ញាក់ផ្អើល​​​យ៉ាងខ្លាំង ដោយ​​​​​​​​​​​​ផ្អែកតា​​​​​​​មគណ​​​​​​​​​​​​​​​​នីFacebook ផ្លូវកា​​​​​​​​ររបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មុខនេះបន្តិច កញ្ញា បាន​​​​​​បង្ហោះសារ​​​​​​​​កោតសសើ​​​​​​​​​របែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បដៀមដាម​​​​​​​​ដឺដង​​​​​​​​​យ៉ាងខ្លាំងទៅ​​​​​​​​កាន់​​​​​​​​​​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​ សម រង្ស៊ី លា​​​​​​​​​​​​​​​យឡំនិង​​​​​​​​ការចំអកឡក់លើយ​​​​​​យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «លោក​ សម​ រង្សី​ មាន​​​​​​​​​លក្ខណៈពិ​​​​​​​​សេស​​​​​​​​​១​ ដែល​​​​​​​​​​​​​​មនុស្សធម្មតា​​​​​​​​​​​​គ្មានគឺ​​​​​​​​​​ “និយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកុហក​​​​​​​​​​​ច្រើនដង​​​​​​​​​​ នៅតែ​​​​​​​​មា​​​​​​​​​​​​​នអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជឿ​“ ២០១៣​ ស៊ូស្លាប់​​មិនចូល​​សភា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនក្បត់​​​​​​​​ឆន្ទៈរាស្ត្រ ២០១៤​ បាតុកម្មរហូត​ៗ​​​​​​​..ៗ​ បោះឆ្នោតឡើ​​​​​​​​​​ងវិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញ. ៗ ២០១៥​ TVព្រះអា​​​​​​​​​​​​​​ទិត្យ នឹងបើក​​​​​​​​​២០​​​​​​​​​១៥​,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៦… ២០១៦​ ស៊ូស្លាប់រ​​​​​​​​​​​​​​ស់​ក្នុងប្រទេស​​​​​​​​​​ ជា​​​​​​​​​មួយ​​​​​​​​​​​ កឹម​ សុខា​ ២០១៧​ -​ គេមិន​​​​​​​​​​ហ៊ា​​​​​​​​​នរំលា​​​​​​​​យC​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NRP ទេ ​- បើរំលា​​​​​​​​យCNR​​​​​​​​​P នឹង​​​​​​​​​មានម​​​​​​​​​ហា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាតុកម្មដ៏ធំ ​-​ CNRP នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់ឡើងវិញ​ ​​​​​​​​​​ខែម​​​​​​​​ករា​​​​​​​​​ ២០១៨​ ២០១៨​ ​-​ បើហានបើ​​​​​​​​​កច្រក​ ​​​​​​​​​​​​សម​ រង្សី​ នឹងចូ​​​​​​​​​​​​​លស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លាម​ -​ ស៊ូស្លាប់ចូ​​​​​​​​​លស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្មែរវិញ​ (ថ្លែង​​​​​​​​​​​​​​ពីប្រទេ​​​​សកូរ៉េ)​ ​-​ កងទ័ព​កម្ពុជា​ នឹង​​​​​​​​​បង្វែចុង​​​​​​​​​​​​​​កាំភ្លើង​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់រដ្ឋាភិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាល -​ CNRP នឹងរ​​​​​​​​​​ស់ឡើង​​​​​​​​​វិញ​ មុន​​​​​​​​​​​​​បោះឆ្នោត​ជាតិ​ ​-​ នឹងគ្មាន​​​​​​​​ប្រជា​​​​​​​​​ជន​​​​​​​​​​​​​​​ ចេញ​​​​​​​​ទៅបោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នោតទេ -​ កឹម​ សុខា​​​​​​​​​​​​​ នឹងត្រូវដោះ​​​​​​​​លែង​​​​​​​​​​ ខែមិ​​​​​​​​​នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៩​ បើមិន​​​​​​​​ដោះលែ​​​​​​​​ង​ ស​​​​​​​​​​​​ម​ រង្ស៊ី​ សុខ​​​​​​​​​​ចិត្តដើ​​​​​​​​​រចូ​​​​​​​លគុក​ ២០១៩​…​ ខាងលើ​នេះ​ គឺជាសម្តីកុហក់​របស់​​​​​​​​​​លោក​ សម​ រង្សី​ ដែល​​​​​​​​​​​​នាងខ្ញុំបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លឺផ្ទាល់ត្រចៀក​ ឃើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញផ្ទាល់ភ្នែកតែ​​​​​​​​ខ្ញុំស​​​​​​​ង្កេតឃើញថា​ នៅតែមា​នអ្នកខ្លះ​ នៅ​​​​​​​តែជឿ​ ស្រែក​​​​​​​​​​​គាំទ្រ​ ហោរ​​​​​​​​អបអរ​​​​​​​​សាទរ​ និង​​​​​​​​​ទះដៃ​​​​​​​កង​​​​​​​​​​​​​​​​​រំពង​ ទាំង​​​​​​​​នេះជា​ ​​​​​​​​​ស​​​​​មត្ថភាពពិសេសរបស់​ លោ​ក​…

អានបន្ត

គេទូរស័ព្ទប្រាប់ថា ឈ្នះរង្វាន់១០ម៉ឺនដុល្លារ អរពេក ផ្ញើលុយឲ្យគេមុនអស់២០០០ដុល្លារ ចុងក្រោយទឹកភ្នែក

រ្តីម្នាក់ត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខខលមកប្រាប់ថា ឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន១០០០០០ដុល្លារ តែត្រូវផ្ញើរលុយទៅវិញមុនដើម្បីធ្វើបែបបទទើបអាចដកបាន ។ ពេលផ្ញើលុយសរុប២០០០ដុល្លារហើយនៅតែមិនទាន់ដកបានទៀត ទើបដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកគេដឹកដៃប្តីទៅប្តឹងនគរបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ កាលពីវេលាម៉ោង៣និង១៥នាទីរសៀល ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ស្ថិតនៅប៉ុស្តិ៍ននគរបាលប៉ុស្តិ៍ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ស្រ្តីរងគ្រោះ ឈ្មោះ វុក ណេត អាយុ៣០ឆ្នាំ មុខរបរ កម្មកររោងចក្រ ស្នាក់នៅ ភូមិត្រពាំងថ្លឹង១ សង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ ។ តាមការរៀបរាប់ពីស្រ្តីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថា តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា នេះមកម្ល៉េះ ជនមិនស្គាល់មុខ បានទូរស័ព្ទមក ប្រាប់ថាលោកអ្នកឈ្នះ រង្វាន់មហាសាល ១០មុឺនដុល្លារ តែតម្រូវឲ្យ គាត់ផ្ញើលុយ ដើម្បីធ្វើបែបបទ ឯកសារ បង្កើតគណនេយ្យ រង់ចាំទទួលរង្វាន់មហិមានេះ ហើយផ្ញើលុយឲ្យជាបន្តបន្ទាប់ តាំងពីព្រឹកមក សរុបអស់២០០០ដុល្លារ ស្រេចទៅហើយ មកដល់រសៀលនេះ ជនអនាមិក ទូរស័ព្ទមកម្តងទៀត ទាមទារឲ្យផ្ញើលុយ៥០០ដុល្លារទៀត តែគាត់អស់លុយ ដើរខ្ចីលុយគេ ពីមួយទៅមួយ ដើម្បីបង្រ្គប់ ទើបបែកធ្លាយរឿង ដឹងថា ជាករណីឆបោក ឆោឡោ រត់ទៅប្តឹងនគរបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍តែម្តង ៕

អានបន្ត

១អាទិត្យហើយ អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែរកមិនទាន់ឃើញ ភ្ញៀវទេសចរស្រី ដែលបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុង

ព័ត៌មានក្រៀមក្រំ ពី​ការបាត់ខ្លួនស្ត្រីទេសចរជន​ជា​តិអង់​គ្លេស​ម្នាក់ នៅលើកោះរ៉ុង ក្រុងកោះរ៉ុង កាលវេលា​ជិត​ភ្លឺថ្ងៃ​ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បានក្លាយជាប្រធានបទ ឬដំណឹ​ងសំ​ខាន់ ដែលសារណជនជាតិ-អ​ន្តរជា​តិច​ង់ដឹង និងកំពងតាមដាន ពីជោ​គ​វា​សនា របស់ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូ​ប​នោះ​ បន្ទាប់ពីបានបាត់ដំណឹង​រ​យៈពេល​មួយ​សប្តា​ហ៍កន្ល​ង​មកនេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុង​ប្រ​ទេសក​ម្ពុជា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរក​ មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសី​ហ​នុ ថ្លែងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្លាំងសមត្ថកិ​ច្ច​បាន​បញ្ជូ​នកងអ​ន្តរាគ​មន៍ពិ​សេសបន្ថែម ជាមួយសត្វឆ្កែហិតក្លិន ​ឆ្ពោះទៅកា​ន់កោះ​រ៉ុង ដើម្បីបន្តស្វែងរកស្ត្រីជន​ជា​តិអ​ង់គ្លេស​ឈ្មោះ Amelia Bambridge អាយុ ២១ឆ្នាំ ដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុង​ ​តាំ​ងពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២​០១​៩។ ទាក់ទិនបញ្ហានេះដែរ មន្ត្រី​រ​ដ្ឋបា​លក្រុង​កោះ​រ៉ុង បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះថា ការស្វែ​ងរ​ក​ស្ត្រីជន​ជាតិអ​ង់​គ្លេស ដែលបាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុ​ង​ ពីកម្លាំងសមត្ថ​កិ​ច្ច និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅ​តែ​ធ្វើប​ន្ត ប៉ុន្តែមិនទាន់ទ​ទួ​លបា​នដំណឹ​ងនៅឡើ​យទេ គិតមកត្រឹមថ្ងៃត្រង់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រីក្រុងកោះរ៉ុង បន្ត​ថា​ ថ្ងៃនេះ កម្លាំងចម្រុះ បានបន្តចុះរុករកស្ត្រីរងគ្រោះជ​ន​ជាតិ​អង់​គ្លេស ដែលបាត់ខ្លួនជាប​ន្ត​ទៀត​។ ក្នុងនោះកម្លាំងជំនាញស្ថាប័​ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ដ​ទៃទៀត ក៏វានបន្តចុះស្រា​វ​ជ្រាវ ដើម្បីរកប្រភព និងដើមហេតុ ​ដែ​លឈា​នដ​ល់បាត់​ខ្លួន​ស្ត្រីរ​ងគ្រោះរូប​នោះ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ CEN ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

អាសូរណាស់ យប់ហើយខំរត់ម៉ូតូឌុប ត្រូវចោរឲ្យដឹកទៅកន្លែងស្ងាត់ យកកាំបិតចាក់ប្លន់ម៉ូតូ

បុរសម្នាក់ ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបត្រូវបានជនសង្ស័យម្នាក់ប្រើល្បិចហៅជិះទៅកន្លែងស្ងាត់រួចយកកាំបិតចុងស្រួចចាប់ជាច្រើនកាំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ ហើយជនសង្ស័យប្លន់យកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាព ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ករណីប្លន់ម៉ូតូខាងលើនេះ បានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង៩និង៣០នាទីយប់ ថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចភូមិទួលពង្រ សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ យោងតាមប្រភពព័ត៍មានពីសមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេ ភេទប្រុសបានហៅម៉ូតូឌុបរបស់ជនរងគ្រោះជិះចេញពីចំណុចម្តុំផ្សារត្រី(ផ្សារអគ្គ) ឆ្ពោះទៅភូមិទួលពង្រ(ចំណុចកើតហេតុខាងលើ) នៅពេលទៅដល់ចំណុចនេះ ជនសង្ស័យបានអោយជនរងគ្រោះជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឈប់ហើយបានធ្វើសកម្មភាព ប្លន់យកម៉ូតូតែម្តង ដោយប្រើប្រាស់កាំបិតចុងស្រួចចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះចំឆ្អឹងជំនីស្ដាំមួយ កន្លែង និងចំផ្ទៃពោះខាងស្ដាំមួយ កន្លែង បណ្តាលអោយរងរបួសជាទម្ងន់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពដដែលបន្តថា ជនរងគ្រោះឈ្មោះ សឿង ម៉ៅ ភេទប្រុស អាយុ៣៧ឆ្នាំ រស់នៅបន្ទប់ជួលម្តុំសាលាវិទ្យាល័យអូរជ្រៅ ភូមិបាលិលេយ្យ២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ(បច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះកំពុងសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកមង្គលបូរី)។សម្ភារបាត់បង់ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាឌ្រីម សេ១២៥ ពណ៍ខ្មៅ ផលិតឆ្នាំ២០១៦ ពាក់ស្លាកលេខ1K-7859 (ត្រូវបានជនសង្ស័យយកបានជិះគេចខ្លួនបាត់) ។បច្ចុប្បន្ន ករណីខាងលើនេះកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យនិងតាមចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ នគរវត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

រថយន្តដឹកឈើប្រណិត ពាក់ស្លាកលេខ ខ.ម ជិះបុកម៉ូតូរបួសធ្ងន់២នាក់

ខេត្តសៀមរាប៖សមត្ថកិច្ចស្រុកសូទ្រនិគមបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចមានមនុស្សចំនួន២នាក់ បានទទួលរងរបួសធ្ងន់ស្រាល ក្នុងហេតុការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍ រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូ។ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅ វេលាម៉ោង០៨និង៣០នាទី ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅចំណុចផ្លូវបំបែកជាបួន ក្នុងភូមិស្ទឹង ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បង្កដោយរថយន្តម៉ាករីវូ ពណ៌ត្រេអី ពាក់ស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទ០៦.២.៦៨៤១ដឹកឈើ ប្រភេទធ្នង់ បានបើកបុកម៉ូតូម៉ាកហុងដាវ៉េវ ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប១T១៨៥២ បណ្ដាលឲ្យរបួសមនុស្ស២នាក់ របួសធ្ងន់១នាក់ ស្រាល១នាក់។ជនរងគ្រោះដែលរបួស ១ឈ្មោះ ជឿ ជី ភេទប្រុស អាយុ៣០ឆ្នាំ ទីលំនៅភូមិថ្នល់ត្រង់ ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប (ជាអ្នកបើបរម៉ូតូ) របួសធ្ងន់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២ឈ្មោះទូច លេន ភេទប្រុស អាយុ២៣ឆ្នាំ ទីលំនៅភូមិស្ទឹង ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ជាអ្នករួមដំណើរជាមួយម៉ូតូ (របួសស្រាល)។ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន ឈ្មោញស៊ឹង រិទ្ធីរ៉េត ចំណែកម៉ូតូ និងរថយន្ត រួមនឹងឈើ សមត្ថកិច្ចយកទៅ រក្សាទុកកន្លែងអធិការនគរបាលស្រុកសូទ្រនិគម ដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់។ សូមបញ្ជាក់ថាតៃកុង រថយន្តដឹកឈើខាងលើ បានរត់គេចខ្លួន បាត់ស្រមោលពីកន្លែងកើតហេតុ បន្សល់ទុកតែរថយន្តនិងឈើ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ សៀមរាបប៉ុស្តិ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ឆ្លើយសំនួរមិនចេញ លោកសម រង្ស៊ី ចោទវិទ្យុបារាំង ថាជាអាយ៉ងសម្តេចហ៊ុន សែន បិទមុខ (មានវិដេអូ)

បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងក្រៅគគុករវាងវិទ្យុបារាំង កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៩តុលាម្សិលមិញនេះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី៣០នេះ លោកសម រង្ស៊ីបានបង្ហោះខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចសំភាសន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងវិទ្យុបារាំង ដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថន័យវាយប្រហារវិទ្យុបារាំងថាជាអាយ៉ងបម្រើសម្តេចហ៊ុន សែន ដោយបិទមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសម រង្ស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន ដោយបានលើកឡើងថា “បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី កាលពីម្សិលមិញ ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI) ពីទីក្រុងប៉ារីស។ នាយកដ្ឋាន វិទ្យុ RFI ជាភាសាខ្មែរ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សមួយក្តាប់តូច ដែលបម្រើរបប ហ៊ុន សែន ដោយបិទមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​” វាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង​ណាស់ ចំ​​​​ពោះកិច្ចសម្ភាសន៍ទ​ល់មុខ រវាង​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​សម រង្ស៊ី និងលោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កគួច គន្ធារ៉ា បុគ្គលិករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បស់វិទ្យុបារាំ​​​​​​​​ងRFI បានសួរសំនួរចំៗទៅកា​​​​​​​​​​​​ន់លោក​​​​​​​​​​​​​​​ម រង្ស៊ី ជុំវិញដំណើរ​​​​​​​​​​​​វត្តន៍ម​​​​​​កកាន់ប្រទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​សកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០​​​​​​៩វិច្ឆិកា ដ៏ខ្លីខា​ងមុខនេះ។ លោកគួច គន្ធារ៉ា បានបោះ​សំនួរមួយដែលធ្វើអោយលោក សម រង្ស៊ី ខឹងសម្បារជាខ្លាំង ដោយសារតែសួរសំនួរ ចំៗពេកទា​ក់ទងនឹងការបាត់ជំនឿររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ដែលវាមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយសម្រាប់លោកសម រង្ស៊ី ដែលកុហក់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលើក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុង​កិច្ចសម្ភាសន៍​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI លោក គួច គ​ន្ធា​រ៉ា អ្នកកាសែត​រ​បស់​វិទ្យុ​បារាំង ប្រចាំ​​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ា​រីស ប្រទេស​បារាំង បាន​រុញ សម រង្ស៊ី ឲ្យ​ទល់​ជញ្ជាំង​។ សម រង្ស៊ី ក៏​ឆ្លើយ​ប​ង្វៀង​សំណួ​រ​រហូត​។លោក គួច គ​ន្ធា​រ៉ា តាំង​សំណួរ​​ជាក់ស្តែង មិនមែនជា​សំណួរ​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​ សម រង្ស៊ី កុហ​ក់​ទេ​។ តែ​ សម រង្ស៊ី នៅតែ​ព្យាយាម​​ឆ្លើយ​ពង្វាង ហើយ​កុហក់ប្រាស់ចាក​ការពិត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសម រង្ស៊ី៖« មាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលកម្ពុជារបស់ខ្ញុំ​នៅថ្ងៃ ៩វិច្ឆិកាមិនមានផ្លាស់ប្តូរទេ » ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់​គួច គន្ធារ៉ា, លោក​សម…

អានបន្ត

ខ្លាចចាំយូរ ជិះប្រញាប់ទៅយកសង្សារ ចេញពីធ្វើការ ស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ សង្សារគិតតែទន្ទឹងមើលផ្លូវ

បុរសម្នាក់ប្រញាប់ទៅយកសង្សារ ចេញពីធ្វើការ នៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុង ស្រាប់តែទៅជួបរឿងអកុសល បណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិត កាលពីវេលាម៉ោង ១និង២៥នាទីរំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី៣០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ត្រង់ចំណុចស្តុបខាងមុខក្រុមហ៊ុនតេលា តាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី កែងនិងផ្លូវបេតុងចក្រចូលសាលាសង្កាត់ទឹកថ្លា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុនពេលកើតហេតុ​គេបានឃើញរថយន្តម៉ាកលុច្សស៊ីស RX-300 ពណ៌ សបើកបរ ដោយបុរសម្នាក់ ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AN.5652 ធ្វើដំណើរពីលិចទៅកើតតាមបណ្ដោយផ្លូវ​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ។ស្រាប់តែដល់ចំណុចស្តុបនៅមុខក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាបម្រុងនឹង​បត់ឆ្វេងចូលទៅក្នុងផ្លូវលំមួយកន្លែង បត់មិនទាន់ផុតផង ក៏ត្រូវម៉ូតូស្មាសវី ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ1AW.9959 ដែលបើកបរដោយបុរសម្នាក់​ធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិសគ្នា បុកចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបុរស ដែល​បើកបរម៉ូតូនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុ (សពបុរសជិះ​ម៉ូតូមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លាមនោះម្ចាស់រថយន្តលុចស៊ីសក៏មិនបានឈប់ដោះស្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេ​វបានព្យាយាមបើករត់គេច ប៉ុន្តែក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់បានភ្លាមៗ​នៅក្បែរនឹងកន្លែងកើតហេតុ។សមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានចុះមកដល់ធ្វើការវាស់វែងរថយន្តនិងម៉ូតូ រួចឃាត់ខ្លួនបុរសដែលបើកបររថយន្តលុចស៊ីស ទៅសាកសួរនៅបុស្តិ៍ទឹកថ្លា ដើម្បីធ្វើសំណំុរឿង។ ចំណែកឯសពត្រូវសាច់ញាតិឲ្យរថយន្តសាមុយដឹកយក​ទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯផ្ទះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ អរិយធម៌ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត