ហេតុតែក្រ ទោះលោកតាមានប័ណ្ណក្រីក្រហើយ ក៏គ្រូពេទ្យមិនព្រមមើលដែរ ទាល់តែបង់លុយមុន

លោកតា ឈ្មោះ ប៉ុល ហ៊ី រស់នៅភូមិកំពង់លួង ឃុំកំពង់រាប ស្រុកអង្គបុរី ខេត្តតាកែវ ធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារៈមន្ទីរអង្គបុរី ដែលបច្ចុប្បន្ន ស្នាក់នៅវត្តកំពង់លួង២នាក់យាយតា មានអាយុ៨២ឆ្នាំ ថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារ CPC NEWS ប្រចាំខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា នេះថា លោកតាមានការមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ ចំពោះការបម្រើសេវាសុខាភិបាលរបស់ពេទ្យភ្នែកខេត្តតាកែវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលដែលលោកតាទៅពិនិត្យភ្នែក ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះ បាននិយាយថា “លោកតា មកពិនិត្យភ្នែកត្រូវបង់លុយមុនសិន តែលោកតាបានប្រាប់គ្រូពេទ្យវិញថា ខ្ញុំមានប័ណ្ណក្រីក្រ តែពេទ្យបានតបវិញថា ប័ណ្ណនេះអត់បានការទេលោកតា ដល់តែលោកតាបង់លុយសិនបានពិនិត្យ និង ព្យាបាលឲ្យបាន”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតា ប៉ុល ហ៊ី បានបន្តថា គាត់បានឮថា ពេទ្យភ្នែកបានជូនដំណឹងពីការពិនិត្យភ្នែក មិនយកលុយកាក់ ទើបគាត់២នាក់យាយរបស់គាត់ បាននាំគ្នាជិះទូកដរពីស្រុកអង្គរបុរីទៅ ទៅដល់ខេត្តតាកែវ ចំណាយលុយ៣៥,០០០ម៉ឺនរៀល ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ។ នៅពេលគាត់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរភ្នែកគាត់បានសាកសួរ នៅពេលនោះគ្រូពេទ្យដែលនៅប្រចាំការនៅទីនោះនិយាយថា លោកតា មកពិនិត្យភ្នែកត្រូវបង់លុយ៥ម៉ឺនរៀល ទើបពិនិត្យព្យាបាលជូនបាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាបន្តថា គាត់ប្រាប់ទៅពេទ្យវិញថា គាត់គ្មានលុយទេ ហើយពេទ្យប្រាប់វិញថា ត្រូវបង់លុយសិនលោកតា បានពិនិត្យជូនបាន នៅពេលនោះលោកតា បានឲ្យយាយរបស់គាត់ទ្បើងទូកត្រទ្បប់មកផ្ទះវិញមកយកលុយទៅបង់ពេទ្យ តែគាត់មិនមានលុយគ្រប់ទេ តែគាត់សុំឲ្យពេទ្យចុះថ្លៃខ្លះទៅ គាត់ថាពេទ្យមិនព្រមចុះឲ្យទេ រហូតដល់គាត់យាយគាត់យកលុយមកបង់ឲ្យ ទើបគេពិនិត្យព្យាបាលឲ្យ ។ លោកបានចោទសួរថា “បើជូនដំណឹងថា ពិនិត្យព្យាបាលមិនយកលុយចុះហេតុអ្វីត្រូវឲ្យគាត់បង់លុយទៅវិញ ? ហើយគាត់មានប័ណ្ណ ក្រីក្រទៀត ។ លោកតាសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្ត និង មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ មេត្តាពិនិត្យមើលផង កុំឲ្យពេទ្យភ្នែកនេះធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តបែបនេះទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញបញ្ហានេះ លោក ផាន់ វ៉ាន់ អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ ថ្លែងប្រាប់ CPC NEWS ថា ពេទ្យភ្នែកក៏ដូចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដែរ គឺមិនយកលុយទេបើមានប័ណ្ណ “បសស”និងប័ណ្ណក្រីក្រ…

អានបន្ត

ដំណឹងល្អ កុមារកម្ពុជា ដែលមានជំងឺបេះដូងចំហ មានឳកាសទៅព្យាបាលឥតគិតថ្លៃ នៅប្រទេសចិន

នៅ​ស្នាក់ការ​អង្គការ YUNDI ប្រចាំ​កម្ពុជា ដែលមាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​៤ សង្កាត់​កា​កាប ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៩ ដល់​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​កម្ពុជា​និង​ចិន​របស់​មន្ទីរពេទ្យ​បេះដូង FUWAI ខេត្ត​យូ​ណាន និង​អង្គការ YUNDI បាន​សហការគ្នា​ក្នុង​ការផ្តល់សេវា​ពិនិត្យ​សុខភាព​ជូន​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា ដែល​សង្ស័យថា​មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ​ពី​កំណើត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​លោក ឡ ជឺ (LUO ZHI) ប្រធាន​អង្គការ​អ៊ី​ន​ឌី (YUNDI) បាន​បញ្ជាក់ថា ក្នុង​ឆន្ទៈ​លើកកម្ពស់​សុខុមាលភាព​ជូន​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ជាពិសេស​កុមារ​ដែល មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ពី​កំណើត ក្រសួងសុខាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ចុះហត្ថលេខា​រួមគ្នា​ជាមួយ​គណៈកម្មការ​សុខាភិបាល​ជាតិ និង​ផែនការ​គ្រួសារ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​លើ​អនុស្សារណៈ​យោគយល់​គ្នា ស្តីពី​គម្រោង “​ដំណើរ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់​ពី​បេះដូង​” នៅ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​លោក​លី ឃឺ​ជាំ​ង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ បានផ្តល់​ឱកាស​ដល់​អ​ង្គ​ការ YUNDI ចូលរួមចំណែក​ក្នុង​បេសកកម្ម​មនុស្សធម៌​នេះ ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ជូន​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​ដែលមាន​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ​ទៅ​វះកាត់​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បេះដូង​FUWAI​ខេត្ត​យូ​ណាន ប្រទេស​ចិន​។ ការរៀបចំ​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​សុខភាព​ជំងឺ​បេះដូង​ជូន​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​នាពេលនេះ គឺ​ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជានា​សម័យ​តេ​ជោ​សែន​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​បរិមាណ​ចំនួន​កុមារ​កម្ពុជា​ដែលមាន​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​លោក​បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​និង​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ដែល​បាន​ចូលរួម​សម្របសម្រួល​ការងារ​នេះ ហើយក៏​ថ្លែង​នូវ​ការកោតសរសើរ​ចំពោះ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​កម្ពុជា​-​ចិន​ដែល​បាន​សហការគ្នា​យ៉ាង​ល្អ លះបង់​ពេលវេលា កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាងនាម​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការងារ​នេះ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ណុំ សត្យា​រស្មី ដែលជា​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​អេកូ​សាស្ត្រ និង​មានបទពិសោធន៍​យ៉ាងច្បាស់​លាស់ តាម​និយាម​វេជ្ជសាស្ត្រ​លើ​បញ្ហា​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ​នេះ បាន​បញ្ជាក់ថា រយៈពេល​១​សប្តាហ៍ នៅក្នុង​ចំណោម​កុមារ​ជាច្រើនរូប​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​សុខភាព​នេះ យើង​បាន​រកឃើញថា​មាន​កុមារ​ចំនួន​១០​រូប​ត្រូវបាន​រកឃើញថា​មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ ហើយ​ត្រូវ​រៀបចំខ្លួន​ទៅ​ទទួលយក​ការវះកាត់ និង​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ចិន​បន្ថែមទៀត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​គួរ​បញ្ជាក់ថា នេះ​ជា​កុមារ​ទី​៦៥​ដល់ទី​៧៤ ដែល​ត្រូវបាន​អង្គការ​YUNDI​រកឃើញថា​មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ ហើយ​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ទទួលបាន​ការវះកាត់​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឥតគិតថ្លៃ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​FUWAI​។ ស្របពេល​ជាមួយគ្នា​ផងដែរ កុមារ​ទី​៥៨​ដល់ទី​៦១​បាន​មកដល់​មាតុភូមិ​វិញ​នា​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ប្រកបដោយ​សុខភាព​ល្អ​បរិបូរណ៍ ជាសះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ​ក្រោយពី​ទទួលបាន​នូវ​ការវះកាត់ និង​ព្យាបាល​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​FUWAI​។ ក្រុមគ្រួសារ​របស់​កុមារ​ទាំង​៤​រូប (​កុមារា ខ្លូ…

អានបន្ត

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋ ប្រយ័ត្នចំពោះហាងកែរសម្ផស្ស ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខា​ធិការ និ​​​​​​ងជាអ្នកនាំពា​​​​​​​​​​​ក្យក្រសួងសុខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភិបាល បានស្នើឱ្យពលរដ្ឋត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័​ត្ន ក្នុងការស្វែងរកសេវា​ថែរក្សាសម្ផស្ស ដោ​​​​​​យត្រូវស្វែងរក​​​​​​​​​​សេវាណា​​​​​​​​​​​ ដែលមានការអនុញ្ញាតពី​ក្រសួងសុខា​​​​ភិបា​​​​​​​​​​​​​​​​ល និងប្រើប្រាស់ផ​​​​​​​​​​​លិត​​​ផលគ្រឿងសម្អាង ដែល​មានច្បាប់ត្រឹ​​​​​​​​​​​​មត្រូវ ពីក្រសួង​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីជៀសវាងផលិត​ផលក្លែងក្លាយ មិ​​​​​​​នមានគុ​​​​​​​​​​​​​​ណភាព ឬផលិតផលហាមឃាត់ ដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការស្នើរបស់លោ​កស្រី ឱ វណ្ណឌីន ធ្វើឡើងក្នុងឱកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សអញ្ជើញសម្ពោធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌលថែរ​​​​​​​​​​​​​​​ក្សាសម្ភស្ស CE​​​​​​​​​​​LL-VI​​​​​​​​​​​TALIS ភ្នំពេញ គ្លីនិក នៅថ្ងៃទី​​​​​៦ ខែកញ្ញា ​​​​​​​​​​ឆ្នាំ២​​​​​​​​០១៩។ លោកស្រីអះអាងថា ទោះ​បីជាក្រសួងមានយ​​​​​ន្តការកា​​​​​​​​​​រពារទ​​​​​​​​​​​ប់ស្កាត់យ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងណា ក៏មានជនឱកាសនិ​​​​​​​​​​​​យមមួយចំនួ​​​​​​​​​​​នបានលួ​​​​​​​​​ចលាក់ផលិត កែច្នៃ និងលក់នូវផលិតផល ​​​ថែរក្សាសម្ផស្ស ដោយគ្មានកា​​​​​​​​​​​​​​​​រអនុញ្ញាត បណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពា​ល់ដល់សុខភា​​​​​​​​​​ព អ្នកប្រើប្រាស់ និងរហូតមានដ​ល់បាត់បង់ជីវិតផង​​​​​​​​​​​​​​​ដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយ​​​​​​​​​សូម​​​​​​​​​​​​​​​​បងប្អូន ប្រជា​​​​​​​​​​​​​​ពលរដ្ឋទាំងអ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់ ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបា​នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រា​។ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បាន​ថ្លែងឲ្យដឹងថា​ ដើម្បីចូលរួមចំ​​​​​​​​​​​​ណែកក្នុងការ​​​​​​​​​​​លើ​ក​​​​​​​​​​កម្ពស់ វិស័យសុ​​​​​​​​ខាភិបា​ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​កម្ពុជា ឲ្យកាន់​​​​​​​​​តែ​​​​​​​មានភាពរីកចម្រើន ក្នុងនាម​ក្រ​សួងសុខាភិបា​ល​ សូមផ្ដល់គន្លឹះ៣​​​​​យ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល់មជ្ឈមណ្ឌលថែ​​​​​​​​​​​​​​​​រក្សាសម្ភស្ស CE​​​​​​​​​​LL-VITALIS ភ្នំ​ពេញ គ្លីនិកដូចជា៖ ១៖ ពង្រឹងសេវាស្រប់តាម​ច្បាប់បទដ្ឋានគតិ​​​​​​​​​​​យុត្តិ មិនត្រូវប្រកបអាជី​​​​​​​​​​​​​​​វកម្មផ្សេងទៀតក្រៅពីសេ​​​​​​​​​​​វាថែរក្សាសម្ភស្ស ប្រសិន​បើចង់បង្កើតអ្វីថ្មីៗ ត្រូវទៅសុំច្បាប់​អនុញ្ញាតពី ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ២៖ ត្រូវមានសៀវភៅកត់ត្រាជាប្រចាំថ្ងៃ ឲ្យបានរាល់ថ្ងៃនូវស​កម្មភាពដែល​​​បានធ្វើ។ ៣៖ ត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាង ដែលមានការ​ទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងសុខាភិ​​​​​​​​​បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានត្រឹមត្រូវ ដែលប្រើប្រាស់ទៅមិ​​​​​​​​​​​នបះ​​​​ពាល់ ដល់សុខភាពប្រជាពល​រដ្ឋកម្ពុជា។ លោកស្រី ស្រី សុធារី នាយ​កគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលថែ​​​​​​​​​​​​​​រក្សាសម្ភស្ស CELL-VIT​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ALIS ភ្នំពេញ គ្លីនិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានប្តេជ្ញាអភិ​​​​​​​​វឌ្ឍខ្លួនឱ្យទៅជាទីកន្លែងជម្រើសទី១ ដែលផ្តល់ស្តង់ដា​សេវាកម្មប្រកប​​​​​ដោយ គុណភា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពខ្ពស់ដូចនៅប្រទេ​​​​​​​​​​​​​សអាឡឺម៉ង់ ​​​​​​​​​​​​​និងស្រប​​​​​​​តាមគោលការណ៍​ច្បាប់ នៃប្រទេសកម្ពុជា៕ ប្រភពអត្ថបទ៖ Freshnews

អានបន្ត

ផ្លែ​ល្ហុង មកពី​ប្រទេស​ម៉ិកស៊ីកូ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ការកើត​ជំងឺ Salmonella នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​

មន្ត្រី​សុខាភិបាល​សហព័ន្ធ​កំពុងធ្វើការ​ព្រមាន​ដល់​អ្នក​បរិភោគ​នៅក្នុង​៦​រដ្ឋ កុំ​ឲ្យ​បរិភោគ​ផ្លែ​ល្ហុង​ស្រស់​ដែល​នាំចូល​មកពី​ប្រទេស​ម៉ិកស៊ីកូ​ដោយសារ​តែមាន​កើត​ជំងឺ​បង្កដោយ​បាក់តេរី Salmonella ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជាង​៦០​នាក់​ទៅហើយ​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​នោះ​។

អានបន្ត

សហរដ្ឋ​អាមេរិក បានធ្វើ​កំណត់ត្រា ឃើញ​មាន​កើត​ក​ញ្ជ្រិ​ល​ថ្មី​១៨​ករណី​ទៀត​កាលពី​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បានធ្វើ​កំណត់ត្រា​ឃើញ​មានការ​កើត​ក​ញ្ជ្រិ​ល​ថ្មី​១៨​ករណី​ថែមទៀត​កាលពី​សប្តាហ៍​កន្លងទៅនេះ នាំ​ឲ្យ​ចំនួន​សរុប​នា​ឆ្នាំនេះ​កើនឡើង​ដល់​១.០៩៥​ករណី​ហើយ​ក្នុងពេល​កើតមាន​ជំងឺ​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​១៩៩២​មក​។ មន្ត្រី​សុខាភិបាល​សហព័ន្ធ​បាន​និយាយ​ដូច្នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។

អានបន្ត

ប្រទេស​អ៊ូ​ហ្គ​ង់​ដា ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ឲ្យ​អំណោយ​ផ្តល់​ឈាម​ ដោយសារតែ​ការកើនឡើង​នៃ​ករណី​ជំងឺគ្រុន​ចាញ់

ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រទេស​អ៊ូ​ហ្គ​ង់​ដា កាលពី ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​បើក​ឲ្យ​មានការ​ធ្វើ​អំណោយ​ដោយ​ផ្តល់​ឈាម​មួយ​មាន​រយៈកាល​៣​ខែ អាស្រ័យ​ដោយសារតែ​មានការ​កើនឡើង​នៃ​ករណី​ហៅថា Anaemia ដោយសារ​ការ​ពុះកញ្ជ្រោល​ឡើង​នៃ​ជំងឺគ្រុនឈាម​នៅ​ភាគ​ខាងកើត​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​នោះ​។

អានបន្ត

ស្លាប់​ដោយសារតែ​ជំងឺ​បេះដូង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កើនឡើង

ចំនួន​សរុប​នៃ​ការស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​បេះដូង អាកា​រៈដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​(​ពាក្យ​ខ្មែរ​ហៅថា ខ្មោច​វ៉ៃ​) ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម និង​លើស​សម្ពាធ​ឈាម​ដែល​សរុប​រាល់​ប្រភេទ​ជំងឺ​ទាំងនោះ​ហៅថា​ជំងឺ Cardio-metabolic disease នោះ​កំពុងតែ​កើនឡើង​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១១​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ a North western medicine study បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ដូច្នេះ​។

អានបន្ត

ការ​តម​បរិភោគ​អាហារ​ឆ្លាស់​ថ្ងៃ​គ្នា នាំ​ឲ្យ​ទម្ងន់​រូប​កាយ​ធ្លាក់ចុះ

មនុស្ស​ផង​ទាំងឡាយ​ដែល​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​តម បរិភោគ​អាហារ​ឆ្លាស់​ថ្ងៃ​គ្នា ទំនង​មើលទៅ​ស្រក​ទម្ងន់​រូប​កាយ​លើសពី​អ្នក​ដែល​បរិភោគ​អាហារ​ជាប្រចាំ​។ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​តូច​មួយ​បានលើកឡើង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​។

អានបន្ត

ស្ត្រី​ទី​ពីរ​ម្នាក់ទៀត ស្លាប់​នៅ​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ដោយសារ​ការកើតមាន​ជំងឺ Listeria

ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ បន្ទាប់ពី​បាន​បរិភោគ​សាច់គោ​មាន​ប្រឡាក់ប្រឡូស​ទៅដោយ​បាក់តេរី នៅក្នុង​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ​។​នេះ​ជាការ​ស្លាប់​លើក​ទី​ពីរ​នៅពេល​កើតមាន​ជំងឺ​ដែល​បង្កដោយ​បាក់តេរី Listeria ដែល​គេ​បានឃើញ​មាន​មនុស្ស​ជាង​២០០​នាក់ ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ដោយសារតែ​បាក់តេរី​នៅ​ក្នុង​ចំណីអាហារ​។

អានបន្ត